Coleg o Fewn yr Hwb Cymunedol – The CWTCH

Rhan o Goleg Bannau Brycheiniog

 

Wedi’i leoli ar safle’r hen Ganolfan Gwybodaeth i Dwristiaid, mae ‘The CWTCH‘ wrth galon cymuned Aberhonddu, gan ddarparu cyfleoedd dysgu lluosog i drigolion lleol, dod yn ganolfan galw heibio, yn ogystal â gofod i’w ddefnyddio gan grwpiau cymunedol a clybiau.

Penderfynodd Bwrdd Llywodraethwyr y Coleg y dylai enwi’r adeilad fod gan staff yng Ngholeg Bannau Brycheiniog gan mai nod yr adeilad newydd yw creu gweledigaeth ar gyfer addysg bellach ym Mrychefn ac iddo fod yn rhan o’r gymuned gyda mynediad agored i bawb.

Dewisodd Helen Griffiths, darlithydd Cyfrifiadura a TG enw’r adeilad. Dewiswyd CWTCH (Coleg o fewn yr Hwb Cymunedol) gan ei fod yn cyd-fynd yn berffaith â’r defnydd a fwriadwyd gan y Coleg o’r adeilad; “lle croesawgar yng nghalon y gymuned a fyddai’n dod â phobl i mewn”.

Dewch o Hyd i Ni

The CWTCH
Cattle Market Car Park
Heol Gouesnou
Brecon
LD3 7BA

Ffon: 0330 818 8100