Pa un a ydych yn coginio ochr yn ochr ag un o’n Meistr Gogyddion, yn dysgu sgiliau newydd yng nghegin ein bwyty, neu’n syml yn mwynhau’r cyfle i ddod i adnabod rhai cynhwysion o ansawdd sy’n cynnig profiad blasu addysgiadol, mae gennym y bwydydd archwaeth perffaith sydd at ddant pob egin gogydd amatur neu bobwr disglair.

Profiadau sydd ar gael

  • Bara crefftus
  • Gwaith siocled
  • Blodau siwgr gwifrog
  • Seigiau â sbeisys
  • Melysfwydydd ar gyfer ciniawau gwadd
  • Y cinio gwadd perffaith

Anfonwch neges e-bost at Blasus i gael manylion y costau ac argaeledd yma.

DS

Mae profiadau’n amodol ar argaeledd

Mae’n rhaid gwisgo esgidiau gwrthlithro gwastad wedi’u gorchuddio yn ein ceginau.

Bydd ffedogau a hetiau’n cael eu darparu