Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (PCE PCET) ar gyfer myfyrwyr sydd â chymhwyster pwnc penodol sydd â diddordeb mewn addysgu, sut i ddod yn athro a’r pwysigrwydd i ddysgu rhywun arall. Os ydych chi am ennill cymhwyster addysgu a gydnabyddir yn genedlaethol i weithio ym maes addysg bellach a’r sector ôl-orfodol ehangach.

Ar y cwrs, byddwch yn datblygu eich sgiliau, eich gwybodaeth a’ch dealltwriaeth o ymarfer llwyddiannus mewn Addysg Ôl-orfodol a’ch hyder fel ymarferydd proffesiynol.

Mae hwn wedi’i leoli yn adran yr Academi Chweched Dosbarth (SFA).

Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth gyda Prifysgol De Cymru.