Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Dystysgrif Broffesiynol mewn Addysg (PCE PCET) ar gyfer myfyrwyr sydd â chymhwyster pwnc penodol sydd â diddordeb mewn addysgu fel gyrfa.

Ar y cwrs, byddwch yn datblygu eich sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth o ymarfer addysgu a dysgu llwyddiannus mewn addysg ôl-orfodol a meithrin eich hyder fel ymarferwr proffesiynol.

Drwy gwblhau’r cwrs yn llwyddiannus byddwch yn ennill cymhwyster addysgu a gydnabyddir yn genedlaethol i weithio mewn addysg bellach a’r sector ôl-orfodol ehangach.

Cyflwynir y cwrs hwn trwy adran Academi Chweched Dosbarth (SFA) y Coleg, ar gampysau Afan a’r Drenewydd.