Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn cyfrifiadura, systemau gwybodaeth ac e-fasnach. Mae’r rhaglen yn adeiladu ar yr HND mewn Cyfrifiadura neu gymhwyster Lefel 5 perthnasol. Mae cyfrifiaduron yn sylfaenol i lawer o ddiwydiannau a byddwch yn datblygu sgiliau mewn sawl maes.

Mae’r Cwrs yn cael ei redeg mewn partneriaeth â Phrifysgol Cymru Prifysgol y Drindod Saint David.