Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio unigolion sydd ar hyn o bryd yn gweithio ym maes Camddefnyddio Sylweddau a rhai sy’n dymuno cael pro ad. Datblygwyd y cwrs er mwyn grymuso unigolion er mwyn mynd i’r afael a^ phroblemau a achosir gan gamddefnyddio sylweddau.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth gyda Prifysgol De Cymru.