Camddefnyddio Sylweddau – Tystysgrif Addysg Uwch (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn siwtio unigolion sydd ar hyn o bryd yn gweithio ym maes Camddefnyddio Sylweddau a rhai sy’n dymuno cael pro ad. Datblygwyd y cwrs er mwyn grymuso unigolion er mwyn mynd i’r afael a^ phroblemau a achosir gan gamddefnyddio sylweddau.

Mae’r cwrs hwn yn cael ei redeg mewn partneriaeth gyda Prifysgol De Cymru.

 • Gofynion Mynediad

  Mae’r meini prawf mynediad yn nodweddiadol, ond mae’r Coleg yn ystyried pob cais yn unigol, sy’n golygu y gallwn roi cynigion yn seiliedig ar gymwysterau, prof l personol a phro ad. Os oes gennych unrhyw ymholiadau mewn perthynas a^’ch cynnig, cysylltwch a^’n Ti^m Derbyniadau. Cynnig nodweddiadol: 2 Safon Uwch gradd C neu brof l MM mewn Diploma Lefel 3 BTEC a thri TGAU Gradd C neu uwch, yn cynnwys Saesneg a Mathemateg (neu gymwysterau cyfatebol). Mae gwiriad DBS uwch yn angenrheidiol ar gyfer y rhaglen hon, a chodir ta^l ychwanegol ar y myfyriwr am hynny.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn gwella cy eoedd gyrfa ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, yn arbennig o ran gweithio gydag asiantaethau gwirfoddol sy’n delio a^ chamddefnyddio sylweddau ac fel gweithwyr cynghori yn y Gwasanaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol a’r Gwasanaethau Cymdeithasol. Gall myfyrwyr symud ymlaen i ddilyn Diploma Addysg Uwch mewn Iechyd Cymdeithasol.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y rhaglen hon yn cynnwys darlithoedd, seminarau a sesiynau tiwtorial. Mae modiwlau yn cynnwys: Deddfwriaeth a Pholisi¨au, Defnyddio Ymchwil mewn Arferion Iechyd a Gofal Cymdeithasol, Ymarfer Myfyriol, Cydweithio rhwng Asiantaethau ym maes Camddefnyddio Sylweddau, Materion Cyfoes, Caethiwed.

 • Asesiad

  Fel arfer bydd raid i chi gwblhau portffolios, cy wyniadau a thasgau ysgrifenedig wrth i chi symud ymlaen drwy’r rhaglen.

 • Costau Ychwanegol

  Teithio i'ch lleoliad gwaith ac adref. Mae gwiriad DBS uwch yn angenrheidiol ar gyfer y rhaglen hon, a chodir ta^l ychwanegol ar y myfyriwr am hynny.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Cod UCAS

L591

Côd Sefydliad

N13

Ffioedd

Polisi Ffioedd