Cyflwyniad i Blastro (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs dwys byr hwn yn rhoi cyflwyniad sylfaenol i’r sgiliau a thechnegau sy’n gysylltiedig â chrefft plastro.

Mae’r cwrs, a gyflwynir un noson yr wythnos dros 5 wythnos, yn darparu ffordd ragorol a chyfleus i ddechreuwyr neu’r rhai sydd am wella ddatblygu sgiliau plastro ac yn cynnig cyfle i symud ymlaen at hyfforddiant a chymwysterau pellach. Y 3 wythnos gyntaf yw rendro, sgrinio i ffwrdd a fflotio i fyny a’r pythefnos olaf yw cynhyrchu’r haen orffen gyda deunydd gorffen lluosog, sef sgimio.

  • Gofynion Mynediad

    Dim

  • Rhagolygon Gyrfa

    Mae'r cwrs yn rhagflas delfrydol ar gyfer unrhyw un sy'n ystyried gyrfa mewn plastron.

  • Manylion y cwrs

    Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio dull ymarferol mewn gweithdai eang o dan gyfarwyddyd staff plastro cymwysedig a phrofiadol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Canolfan Adeiladwaith Abertawe - 01639 648120

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

5 Wythnos

Ffioedd

Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â'r cwrs:
Bydd yn rhaid bod gan ddysgwyr ystod o Gyfarpar Personol Amddiffynnol a nwyddau papur cyn dechrau ar y cwrs gan gynnwys
• Esgidiau Diogelwch,
• Sbectol Diogelwch
• Mwgwd Llwch
• Cyfrifiannell
• Pren mesur graddfa
• Pinnau, pensiliau a phapur
• Ffeil lifer A4

Dyddiau/Amseroedd

Maw, 6yh-9yh