Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Astudiaethau Iechyd) gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen yn cynnwys ystod o unedau a gynlluniwyd i ddarparu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn safleoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ochr yn ochr â hyn, byddwch yn cwblhau Bagloriaeth Cymru ar Lefel Uwch lle byddwch chi’n gweithio ar gyfres o heriau a fydd yn ehangu’ch datblygiad personol, cymdeithasol ac academaidd. Rydym hefyd yn annog cyfranogiad cymdeithasol trwy godi arian ar gyfer elusennau lleol mewn pob math o ffyrdd difyr a diddorol.

  • Gofynion Mynediad

    5 TGAU Gradd C neu uwch - Saesneg/ Mathemateg a Gwyddoniaeth.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Gallwch ddewis naill ai cael swydd yn syth neu fynd ymlaen i addysg uwch. Os byddwch chi’n penderfynu cael swydd, gallech weithio a dilyn hyfforddiant pellach mewn ysbytai, cartrefi preswyl neu wasanaethau cymdeithasol.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Coleg Afan

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd