Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen yn cynnwys ystod o unedau a gynlluniwyd i ddarparu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i weithio mewn safleoedd Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Ochr yn ochr â hyn, byddwch yn cwblhau Bagloriaeth Cymru ar Lefel Uwch lle byddwch chi’n gweithio ar gyfres o heriau a fydd yn ehangu’ch datblygiad personol, cymdeithasol ac academaidd. Rydym hefyd yn annog cyfranogiad cymdeithasol trwy godi arian ar gyfer elusennau lleol mewn pob math o ffyrdd difyr a diddorol.