Gweithdy Canhwyllau Clust Hoppi (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae triniaethau canhwyllau clust Hoppi yn driniaeth therapi sy’n anymosodol, ymlaciol ac esmwythaol i’r derbynnydd. Mae’r gweithdy rhan-amser hwn yn caniatáu i’r dysgwr ddatblygu technegau diogel ac effeithiol i drin nifer o afiechydon.

Mae’r cwrs arbenigol hwn yn ychwanegu sgiliau therapi ychwanegol at gymwysterau harddwch neu gyfannol presennol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Hyd y cwrs

1 x gweithdy 3 awr