Sbaeneg (Dechreuwyr) Cam 1 (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar Sbaeneg llafar, sgyrsiol, er ei fod yn cynnwys rhywfaint o sgiliau darllen ac ysgrifennu sylfaenol. Mae cynnwys y cwrs wedi’i gynllunio i alluogi dysgwyr i deithio at ddibenion busnes a gwyliau.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Hyd y cwrs

1 Fl

Ffioedd

£249

Dyddiau/Amseroedd

Maw 6yh – 7.30yh