Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewropeaidd (ECDL) (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae hon yn dystysgrif a dderbynnir yn rhyngwladol sy’n dangos gwybodaeth am gysyniadau sylfaenol mewn TG, fel rheoli ffeiliau, prosesu geiriau, taenlenni, bas data, graffeg cyflwyniadau a defnydd o’r rhyngrwyd.

  • Gofynion Mynediad

    Nid oes angen gwybodaeth flaenorol am TG na sgiliau cyfrifiadurol i astudio ECDL; mae ar gyfer pobl sy’n dymuno cael cymhwyster meincnod mewn cyfrifiadura er mwyn gwella eu cyfleoedd gyrfaol neu ar gyfer datblygiad personol.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Unrhyw swydd lle mae cymhwysedd sylfaenol mewn TG yn ofynnol

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd - 01686 614200

Coleg Afan - 01639 648200

Coleg Castell-nedd - 01639 648000

Coleg Bannau Brycheiniog - 01686 614400

Hyd y cwrs

33 Wythnos

Ffioedd

£236