Newyddion

Does unman yn debyg i gartref

Roedd Natalie Downton, myfyriwr blaenorol ac sydd bellach yn fyfyriwr gradd yn teimlo’n gartrefol ar ôl penderfynu parhau â’i hastudiaethau…

Darllen mwy

Bywyd ar ôl Graddio

Graddiodd Michelle Dorise-Turrall o Grŵp Colegau NT ar ôl astudio BA (Anrh) mewn Busnes a Rheolaeth yng Ngholeg Bannau Brycheiniog….

Darllen mwy

Medal efydd i Megan Eayrs

Un o’n myfyrwyr Astudiaethau Sylfaen a ddathlodd lwyddiant eleni oedd Megan Eayrs.  Cymerodd Megan ran yng nghystadleuaeth Sgiliau Cynhwysol Cymru…

Darllen mwy