Newyddion

Graddio 2019

Mae hoelion wyth y gymuned wedi’u cydnabod yn Seremoni Raddio flynyddol Grŵp Colegau NPTC, a dyfarnwyd iddynt Gymrodoriaethau yn y…

Darllen mwy

Gwobrau Staff 2019

Mae staff ledled Grŵp Colegau NPTC wedi bod yn y Gwobrau Staff blynyddol; gan dderbyn tystysgrifau am eu hymrwymiad i…

Darllen mwy

Llwyddiant ysgubol

Roedd y sioe ‘This is Us’ yn Theatr Brycheiniog ar 21 Mehefin gan fyfyrwyr Astudiaethau Sylfaen y coleg, Seren Stars…

Darllen mwy