Cyrsiau byrion sylfaenol yw’r rhain fel y gall oedolion wella eu sillafu, gramadeg, darllen ac ysgrifennu ar gyfer bywyd bob dydd – mae’r pynciau a drafodir yn cynnwys defnyddio atalnodi’n gywir, darllen testunau fel papurau newydd ar-lein a llythyrau ffurfiol, siarad a gwrando yn ystod cyfarfodydd a chyfweliadau.

Mae’r rhain yn gyrsiau mathemateg sylfaenol sy’n ymdrin â thasgau bob dydd fel mesur, trin arian a chyllidebu, er enghraifft, biliau siopa neu’r cartref, pwysau a mesurau ar gyfer coginio neu DIY.

Mae gennych hefyd yr opsiwn o gwblhau’r sgiliau hanfodol mewn cyfathrebu a/neu rifedd ar lefel addas.

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Pan fyddwch yn ymuno byddwch yn cael trafodaeth gyda’ch tiwtor Dysgu Oedolion yn y Gymuned (ALC) i benderfynu pa bynciau sydd fwyaf priodol i chi.  Byddwch hefyd yn cwblhau asesiad cychwynnol fel eich bod yn gweithio ar gymhwyster ar y lefel gywir.

Rhagolygon Gyrfa

Gallwch symud ymlaen i lefelau uwch mewn sgiliau hanfodol, TGAU neu i gwrs galwedigaethol sy’n addas ar gyfer cyflogaeth.

Asesiadau

Bydd hyn yn dibynnu ar y cymhwyster a gymerir:

Gellir asesu unedau Agored Cymru trwy waith cwrs, cwestiynau ac atebion llafar, chwarae rôl/efelychu neu brofion ysgrifenedig.

Mae cymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru mewn Cymhwyso Rhif, Cyfathrebu neu Lythrennedd Digidol yn cael eu hasesu trwy asesiadau dan reolaeth.

 

Cwrsiau Llythrennedd a Rhifedd

Yn y tablau isod fe welwch y Dyddiadau, Amserau a Lleoliadau ar gyfer ein holl gyrsiau Llythrennedd a Rhifedd ar draws Castell-nedd Port Talbot a Phowys. Os oes angen unrhyw wybodaeth arnoch am ein cyrsiau ffoniwch: 03308 188100

Castell-nedd Port Talbot

Sgiliau Sylfaenol

Cwrs Lleoliad Dyddiad ac Amser
Rhifedd Coleg Castell-nedd Dydd Mawrth 9:30 – 12:00
Llenyddiaeth Coleg Castell-nedd Dydd Mawrth 13:00 – 15:30
Llenyddiaeth Coleg Castell-nedd Dydd Mercher 9:30 – 12:00
Rhifedd Coleg Castell-nedd Dydd Mercher 13:00 – 15:30
Rhifedd Coleg Castell-nedd Dydd Iau 9:30 – 12:00
Llenyddiaeth Coleg Castell-nedd Dydd Iau 13:00 – 15:30
Llythrennedd a Rhifedd Bevan Avenue Sandfields, Port Talbot Dydd Mawrth 9:00 – 12:00
Llythrennedd a Rhifedd Bevan Avenue Sandfields, Port Talbot Dydd Mawrth 18:00 – 20:00
Llenyddiaeth DOVE Banwen Dydd Mawrth 9:30 – 12:30
Rhifedd DOVE Banwen Dydd Iau 9:30 – 12:30
Llythrennedd a Rhifedd YMCA Castell-nedd Dydd Gwener 9:30 – 12:30
Llythrennedd a Rhifedd Coleg Pontardawe Dydd Llun 9:30 – 12:00
Rhifedd Coleg Pontardawe Dydd Llun 12:30 – 15:00
Llenyddiaeth Coleg Pontardawe Dydd Mercher 9:30 – 12:00
Llenyddiaeth Coleg Pontardawe Dydd Iau 12:30 – 15:00
Llythrennedd a Rhifedd GTC Glynneath Dydd Iau 13:00 – 15:30

 

Powys

Sgiliau Sylfaenol

Cwrs Lleoliad Dyddiad ac Amser
Llythrennedd a Rhifedd, Sgiliau ar gyfer cyflogaeth. Coleg Bannau Brycheiniog Dydd Llun 10:00 – 12:00
Llythrennedd a Rhifedd Coleg Bannau Brycheiniog Dydd Mercher 10:00 – 12:00
Sgiliau Llythrennedd a Rhifedd ar Gyfer y Gweithle Coleg Bannau Brycheiniog Dydd Llun 13:00 – 15:30
Sgiliau Llythrennedd a Rhifedd ar Gyfer y Gweithle Coleg Bannau Brycheiniog Dydd Mercher 10:00 – 12:00
Llythrennedd a Rhifedd Ysgol Golwg Y Cwm Dydd Llun 10:00 – 12:00