Y Celfyddydau Creadigol Gweledol a Pherfformio

Cerddoriaeth

Mae’r Academi Gerdd yng Ngrŵp Colegau NPTC yn cynnig Diploma Cenedlaethol Pearson Uwch mewn Cerddoriaeth. Mae swyddi yn y diwydiant cerddoriaeth ymhlith y mwyaf amrywiol, gyda rolau gan gynnwys ffilm, teledu, stadia, stiwdios recordio, perfformiadau byw, addysg a gwaith ar eu liwt eu hunain. Byddwch yn perfformio’n rheolaidd yng Nghanolfan Gelf Nidum bwrpasol yng Ngholeg Castell-nedd, ac yn ychwanegol at eich astudiaethau ffurfiol mewn cerddoriaeth, byddwch hefyd yn cael cyfle i ymgolli mewn gweithgareddau allgyrsiol fel Jazz Ensemble, Funk Bank, Orchestra, a Chôr.

Cyrsiau
Cerddoriaeth – HND (Amser-Llawn) - Addysg Uwch a Graddau