Academi Chwaraeon Llandarcy

Neuadd chwaraeon amlbwrpas elitaidd, o safon genedlaethol, wal ddringo, cae 3G pob tywydd, Man Chwarae Amlddefnydd (MUGA) a thrac llamu dan do gydag ardal gynhesu.

Mae’r cyfleusterau addysgu’n cynnwys pum ystafell addysgu newydd, ynghyd â byrddau gwyn rhyngweithiol. Hefyd gall y myfyrwyr ddefnyddio Canolfan Ddysgu Electronig newydd, wedi’i hofferu’n llawn ac ystafell gyffredin gysurus ar gyfer y myfyrwyr.

Mae partneriaethau cryf gyda Rhanbarth Rygbi’r Gweilch a Chlwb Pêl-droed Abertawe yn syml yn amlinellu ein hymrwymiad difrifol i ddatblygu ein proffesiynoldeb ym myd y campau! Mae gennym gysylltiadau â llawer o asiantaethau allanol a chyrff llywodraethu, ac rydym yn darparu cyfleoedd a phrofiadau cyffrous ar gyfer ein myfyrwyr yn ogystal â rhoi’r cyfle i hyfforddi ochr yn ochr ag athletwyr proffesiynol.

Ffurflen Ymholiad