Coleg Castell-nedd

Yn cynnig ystod eang o raglenni Safon UG/Uwch, galwedigaethol ac AU

  • Gweithdai Adeiladu pwrpasol
  • Gweithdai Peirianneg pwrpasol
  • Gweithdai Cynhyrchu a Pherfformio Cerddoriaeth
  • Stiwdios Dawns
  • Stiwdios Celf a Dylunio
  • Stiwdios Cyfrifiadura a TG
  • Centerprise – Hwb Menter
  • Bwyty Hyfforddi, siop fara a siop goffi Blasus – ar gael i staff, myfyrwyr a’r gymuned leol
  • Canolfan y Celfyddydau Nidum – ar gael i staff, myfyrwyr a’r gymuned leol

Meithrinfa Ddydd Lilliput ar y safle – ar gael i staff, myfyrwyr a’r gymuned leol

Ffurflen Ymholiad