Combined Cadet Force (CCF)

Ymunwch â’r Llu Cadetiaid Cyfunol (CCF) yn Academi Chwaraeon Llandarcy

Mae’r CCF yn cynnig rhagor o gyfleoedd rhagorol ar gyfer cyfoethogi myfyriwr yn y Coleg

 

Beth yw’r CCF?

“Mae carfanau CCF mewn dros 400 o ysgolion uwchradd ledled y DU, yn cynnig amrywiaeth eang o weithgareddau heriol, cyffrous, anturus ac addysgol i bobl ifanc. Y nod yw datblygu sgiliau mewn cyfrifoldeb personol, arweinyddiaeth a hunanddisgyblaeth. Mae pob CCF yn bartneriaeth addysgol rhwng yr ysgol a’r Weinyddiaeth Amddiffyn, a gallai CCF gynnwys adrannau’r Llynges Frenhinol, y Môr-filwyr Brenhinol, a’r Fyddin neu’r Awyrlu Brenhinol.”

Sut gall y CCF fod o fudd i fyfyrwyr?

Bydd myfyrwyr o ar draws y coleg yn gallu gwirfoddoli i ymuno â’r CCF waeth pa gwrs y maent yn ei astudio. Byddent fel arfer yn mynychu’r sesiynau CCF ar brynhawn Mercher, wedi’i lleoli yn Llandarcy, yn ogystal â gwersylloedd penwythnos a gwersyll haf o 1 wythnos o leiaf yn ystod y flwyddyn academaidd. Bydd ychydig neu ddim cost i’r myfyrwyr.

Bydd myfyrwyr yn dilyn maes llafur CCF sy’n cynnwys pynciau fel darllen map, sgiliau milwrol craidd fel trin arfau a saethu, dril troed (gorymdeithio) a sgiliau cyflwyno personol, ymgysylltu cymunedol (Sul y Cofio) a gweithgareddau awyr agored megis cyfeiriannu, caiacio, beicio mynydd a llawer mwy.

Yn ogystal â’u dewis gwrs astudio gyda’r coleg, nod y CCF yw creu pobl ifanc cytbwys llawn cymhelliant sy’n barod ar gyfer byd gwaith a gofynion pob math o gyflogwyr.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am effaith gymdeithasol CCF a gwblhawyd gan Prifysgol Northampton.

Beth yw’r Camau Nesaf?

Bydd y staff sydd wedi gwirfoddoli i reoli’r CCF yn Llandarcy yn mynychu cyrsiau hyfforddiant penodol CCF dros y 3-6 mis nesaf ac yna bwriedir dechrau’r CCF i’r myfyrwyr hynny a ddewiswyd ym mis Ionawr 2019.

Cyn hyn bydd sesiwn flasu diwrnod agored yn Llandarcy ar gyfer yr holl fyfyrwyr sydd â diddordeb mewn darganfod mwy am y CCF, wedi’i ddilyn gan ddiwrnod dethol yn ddiweddarach cyn Nadolig 2018. Bydd y dyddiadau ar gyfer y sesiynau hyn yn cael eu hysbysebu maes o law.

Cliciwch yma  am ragor o wybodaeth fanwl am y CCF yn gyffredinol.

Rhagor o Wybodaeth

Os hoffech gael gwybod rhagor, gweler gwefan CCF neu cysylltwch â Simon Adams (Cydlynydd CCF – Darlithydd Gwasanaethau Cyhoeddus) ar gampws Llandarcy ar 01639 648722 neu e-bostiwch simonphilip.adams@nptcgroup.ac.uk

 

Dilynwch CCF ar y Cyfryngau Cymdeithasol

Facebook