P’un a ydych chi’n chwilio am hobi newydd, yn ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ddim ond angen cymwysterau i ddechrau gyrfa newydd, fe welwch ystod eang o gyrsiau byr, rhan-amser a phroffesiynol yng Ngrŵp Colegau NPTC.

Gall dysgu rhan-amser wella eich rhagolygon swydd cyfredol neu roi hwb i yrfa newydd sbon mewn sawl sector, yn enwedig y rhai sydd â phrinder sgiliau. Byddwch yn gallu ennill sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i symud ymlaen neu i newid gyrfaoedd yn gyfan gwbl.

Mae ein cyrsiau sy’n cael eu cynnal trwy gydol y flwyddyn, yn hyblyg ac yn cynnig maint dosbarthiadau bach sy’n cynnig cefnogaeth un i un.

Mae gennym ni gyllid ar gael ac mae rhai cyrsiau yn hollol rhad ac am ddim, yn dibynnu ar eich amgylchiadau, trwy Gyfrif Dysgu Personol (PLA).

Cyfrifon Dysgu Personol

Rhaglen a lansiwyd gan Llywodraeth Cymru yw Cyfrif Dysgu Personol (CDP) i gael mynediad at gyrsiau rhan-amser hyblyg gyda’r nod o gael y sgiliau a’r cymwysterau y byddai eu hangen arnoch i newid gyrfaoedd neu uwchsgilio yn eich maes cyflogaeth cyfredol i gael mynediad at ehangach ystod o gyfleoedd gwaith a / neu ennill cyflogaeth ar lefel uwch.

Cliciwch yma i ddarganfod a ydych chi’n gymwys

Mae’r ceisiadau ar agor – ewch i dudalen cwrs i ddechrau.

Cliciwch y botymau isod i bori trwy ein llyfrynnau cwrs neu defnyddiwch y swyddogaeth chwilio ar waelod y dudalen i ddod o hyd i’ch cwrs.

Nosweithiau Agored

Os oes angen mwy o wybodaeth neu gyngor arnoch chi, gallwch chi hefyd ymuno â ni yn un o’n Nosweithiau Agored sydd ar ddod.

Cliciwch yma i ddarganfod mwy am ein Nosweithiau Agored sydd ar ddod
Cwrs
Tystysgrif Broffesiynol mewn Addysg i Raddedigion (TBAR) AHO (Rhan-Amser) - Addysg Uwch a Graddau
Tystysgrif Cymhwysedd NPTC City & Guilds wrth ddefnyddio dipiau defaid yn ddiogel (Rhan-amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Cymhwysedd NPTC City & Guilds wrth ddefnyddio Plaladdwyr (Knapsack) PA1 a PA6 yn ddiogel (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Defnydd Meddyginiaethau Milfeddyg City & Guilds yn Ddiogel (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif FDQ Lefel 1 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson) - Addysg Bellach
Tystysgrif FDQ Lefel 1 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson) - Addysg Bellach
Tystysgrif FDQ Lefel 3 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson) - Addysg Bellach
Tystysgrif FDQ Lefel 3 mewn Addurno Cacennau – (Rhan-amser: Noson) - Addysg Bellach
Tystysgrif FDQ Lefel 3 mewn Pobi Proffesiynol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 mewn Garddwriaeth Ymarferol / Sgiliau Garddio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 mewn Ymgynghoriaeth Colur a Harddwch (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 Sgiliau Weldio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 Sgiliau Weldio (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 2 VRQ mewn Technoleg Ewinedd (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 3 mewn Asesiad Ynni Domestig – Cyflenwi Ar-lein (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 3 mewn Therapi Tylino Chwaraeon (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 3 VTCT mewn Tylino Corff yn y Dull Swedaidd (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Lefel 3mewn Hyfforddiant Personol (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif Level 4 mewn Therapi Tylinio Chwaraeon (Rhan-Amser) - Addysg Bellach
Tystysgrif NVQ Lefel 1 mewn Sgiliau Lletygarwch (Rhan-Amser) - Addysg Bellach