Crynodeb o’r cwrs

Cynnwys y Cwrs:
• Tabiau
• Creu ac ymateb i e-byst
• Anfon e-byst ymlaen
• Atodi ffeiliau i e-byst
• Y calendr Outlook