Excel Uwch (Rhan-Amser)

Crynodeb o’r cwrs

  • Gofynion Mynediad

    Rhywfaint o brofiad o ddefnyddio taenlenni

  • Rhagolygon Gyrfa

    Nod y cwrs hwn yw gwella cyfleoedd gyrfaol myfyrwyr neu ar gyfer datblygiad personol.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1D

Ffioedd

Polisi Ffioedd