Rhan-Amser

P’un a ydych yn chwilio am hobi newydd, eisiau ennill sgiliau i symud ymlaen yn y gwaith neu ennill cymwysterau i gychwyn ar yrfa newydd, byddwch yn dod o hyd i ystod eang o gyrsiau byr, rhan-amser a phroffesiynol gyda Grŵp Colegau NPTC.

Gall dysgu rhan-amser wella eich rhagolygon swydd cyfredol neu roi hwb i yrfa newydd sbon mewn sawl sector, yn enwedig y rhai sydd â phrinder sgiliau. Byddwch yn gallu cael sgiliau a chymwysterau newydd sydd eu hangen ar gyflogwyr lleol i’ch helpu i ddatblygu neu newid gyrfaoedd yn gyfan gwbl.

Mae’r ymrestriad ar agor – ewch i dudalen cwrs i ddechrau.

Cliciwch ar y delweddau i weld ein pamffledi cwrs neu defnyddiwch swyddogaeth chwilio’r cwrs isod.

Cyfrifon Dysgu Personol

Rhaglen a lansiwyd gan Lywodraeth Cymru yw Cyfrif Dysgu Personol (CDP) i gael mynediad at gyrsiau rhan-amser hyblyg gyda’r nod o gael y sgiliau a’r cymwysterau y byddai eu hangen arnoch i newid gyrfaoedd neu uwchsgilio yn eich maes cyflogaeth cyfredol i gael mynediad at ehangach ystod o gyfleoedd gwaith a / neu ennill cyflogaeth ar lefel uwch.

Darganfyddwch fwy yma

Cwrs
Tystysgrif Level 4 mewn Therapi Tylinio Chwaraeon (Rhan-Amser)
Tystysgrif VTCT VRQ Lefel 2 mewn Barbwr (Rhan-Amser)