Crynodeb o’r cwrs

Rhyngrwyd Pethau (IoT) ar ei lefel fwyaf sylfaenol yw’r syniad o gysylltu unrhyw wrthrych corfforol, neu “beth”, â’r Rhyngrwyd. Mae’r cysylltiadau hyn yn cynhyrchu gwybodaeth neu ddata y gellir ei defnyddio i greu profiadau newydd a gwella’r ffordd yr ydym yn byw ac yn gweithio. Mae goblygiadau enfawr biliynau o ddyfeisiau rhyng-gysylltiedig yn tarfu ar dechnoleg yn fawr heddiw.