Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Datrysiadau Creadigol – Trin Gwallt Carlam yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr 19+ oed sydd â diddordeb mewn gyrfa fel triniwr gwallt neu farbwr.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).

Mae’r rhaglen ddysgu gyflym hon yn cynnwys dau gymhwyster mewn:
Gwobr Lefel 1 mewn steilio Women’s Hair. Trwy’r uned hon byddwch yn datblygu’r sgil o sychu chwythu, sychu bysedd a thechnegau gorffen ar amrywiaeth o fathau a hyd gwallt.

Diploma Lefel 2 VRQ mewn Trin Gwallt Merched sy’n cynnwys: iechyd a diogelwch; ymgynghori â chleientiaid; siampw a gwallt cyflyru; yr uned ymchwil – gweithio yn y diwydiant gwallt; torri gwallt menywod; lliwio ac ysgafnhau gwallt a’r grefft o wisgo gwallt. Mae’r unedau hyn i gyd yn orfodol.

Anogir myfyrwyr i lwyddo yn y Wobr Lefel 1 cyn pen 8 wythnos ar ôl y dyddiad cychwyn er mwyn symud ymlaen a llwybr cyflym ar Ddiploma Lefel 2 VRQ mewn Trin Gwallt Merched.