Crynodeb o’r cwrs

Croeso i Addysg Lee Stafford, y cyntaf a’r unig un o’i fath yng Nghymru! Nid yn unig gymeradwyaeth enwog, mae’r rhaglen hyfforddi wedi’i datblygu gan Lee Stafford ei hun. Byddwch yn dysgu ‘ryseitiau’ wedi’u dylunio’n benodol sy’n unigryw i Addysg Lee Stafford, gan adlewyrchu rhai o’r arddulliau mwyaf blaengar a welir mewn salonau ledled y DU.
Mae Atebion Creadigol – Trin Gwallt Cyflymedig yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr 16-18 oed sydd â diddordeb mewn gyrfa fel triniwr gwallt neu farbwr.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).

Mae’r rhaglen dysgu carlam hon yn cynnwys dau gymhwyster yn y canlynol:
Dyfarniad Lefel 1 mewn steilio Gwallt Merched. Trwy’r uned hon byddwch yn datblygu’r sgil o chwythu sychu, sychu bysedd a thechnegau gorffennu ar amrywiaeth o fathau a hydoedd gwallt.

Diploma VRQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt Merched sy’n cwmpasu: iechyd a diogelwch; ymgynghori â chleientiaid; siampw a chyflyru gwallt; yr uned ymchwil – gweithio yn y diwydiant gwallt; torri gwallt merched; lliwio ac ysgafnhau gwallt a’r grefft o drin gwallt. Mae’r unedau hyn i gyd yn orfodol.

Anogir myfyrwyr i gyflawni llwyddiant yn y Dyfarniad Lefel 1 o fewn 8 wythnos i’r dyddiad cychwyn er mwyn symud ymlaen a llwybr carlam i Ddiploma Lefel 2 VRQ mewn Trin Gwallt Merched.