Crynodeb o’r cwrs

Mae Atebion Creadigol – Trin Gwallt Cyflymedig yn gwrs Addysg Bellach Llawn Amser sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr 16-18 oed sydd â diddordeb mewn gyrfa fel triniwr gwallt neu farbwr.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).

Mae’r rhaglen dysgu carlam hon yn cynnwys dau gymhwyster yn y canlynol:
Dyfarniad Lefel 1 mewn steilio Gwallt Merched. Trwy’r uned hon byddwch yn datblygu’r sgil o chwythu sychu, sychu bysedd a thechnegau gorffennu ar amrywiaeth o fathau a hydoedd gwallt.

Diploma VRQ Lefel 2 mewn Trin Gwallt Merched sy’n cwmpasu: iechyd a diogelwch; ymgynghori â chleientiaid; siampw a chyflyru gwallt; yr uned ymchwil – gweithio yn y diwydiant gwallt; torri gwallt merched; lliwio ac ysgafnhau gwallt a’r grefft o drin gwallt. Mae’r unedau hyn i gyd yn orfodol.

Anogir myfyrwyr i gyflawni llwyddiant yn y Dyfarniad Lefel 1 o fewn 8 wythnos i’r dyddiad cychwyn er mwyn symud ymlaen a llwybr carlam i Ddiploma Lefel 2 VRQ mewn Trin Gwallt Merched.