Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cymhwyster hwn yn darparu dealltwriaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio’n uniongyrchol gyda phlant neu bobl ifanc mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig, gan gynnwys y rhai sy’n dymuno symud i rôl Cynorthwyydd Addysgu.

Mae’n cynnwys dysgu am ddatblygiad plant a phobl ifanc, diogelu eu lles a chyfathrebu.