Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cymhwyster hwn yn darparu dealltwriaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio’n uniongyrchol gyda phlant neu bobl ifanc mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig.

Mae’n cynnwys dysgu am ddatblygiad plant a phobl ifanc, diogelu eu lles a chyfathrebu.