CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Noswaith)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi dealltwriaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio’n uniongyrchol gyda phlant neu bobl ifanc mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig. Mae’n cwmpasu dysgu am ddatblygiad plant a phobl ifanc, diogelu eu lles, a chyfathrebu. Cwrs rhan-amser.

Gallech ddod yn Uwch-gynorthwyydd Addysgu • Uwch Gynorthwyydd Cymorth Dysgu neu Uwch-gynorthwyydd Anghenion Addysgol Arbennig.

Dylech fod 18 oed o leiaf. Bydd angen i ddysgwyr sy’n cyflawni’r dystysgrif weithio neu wirfoddoli mewn amgylchedd ysgol am fod angen iddynt ddangos eu bod yn gymwys o ran gwybodaeth a sgiliau.

Dull Astudio

Dysgu-Oedolion

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

19/20 fees: £650

Polisi Ffioedd