CACHE lefel 3 Cefnogi Dysgu ac Addysgu mewn Ysgolion (Rhan-Amser: Noswaith)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cymhwyster hwn yn darparu dealltwriaeth o’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen wrth weithio’n uniongyrchol gyda phlant neu bobl ifanc mewn ysgolion cynradd, uwchradd neu arbennig.

Mae’n cynnwys dysgu am ddatblygiad plant a phobl ifanc, diogelu eu lles a chyfathrebu.

  • Gofynion Mynediad

    Fe ddylech chi fod yn 18 oed o leiaf. Bydd angen i ddysgwyr sy'n cymryd y Dystysgrif fod yn gweithio neu'n gwirfoddoli mewn amgylchedd ysgol gan y bydd angen iddynt ddangos cymhwysedd mewn gwybodaeth a sgiliau.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Uwch Gynorthwyydd Addysgu, Uwch Gynorthwyydd Cymorth Dysgu, ac Uwch Gynorthwyydd Anghenion Addysgol Arbennig.

  • Modiwlau’r cwrs

    Ar gael hefyd fel cwrs yn ystod y dydd.

Dull Astudio

Rhan-Amser

Lleoliad

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

20/21 fees: POA

Polisi Ffioedd