Crynodeb o’r cwrs

Mae Chwistrellu Lliw Haul yn gwrs harddwch, heb ei achredu, byr, rhan amser. Mae wedi’i gynllunio i’ch galluogi chi i ddeall a defnyddio sgiliau chwistrellu lliw haul gan ddefnyddio systemau lliw haul brwsh aer proffesiynol, dryll chwistrell a phabell.