Crynodeb o’r cwrs

Cymhwyster hanfodol sydd ei angen ar drydanwyr cymwys.

Wedi’i ddiweddaru ddiwethaf ym mis Gorffennaf 2018 y 18fed Argraffiad C&G 2382-18
Mae cwrs Rheoliadau Gwifrau Trydanol BS7671 yn cwmpasu’r cyfan
y rheoliadau diweddaraf y mae angen i drydanwr cymwys eu gwneud
byddwch yn ymwybodol o. Mae’r cymhwyster hwn bellach yn ofyniad ar gyfer
trydanwyr i gael Cerdyn Aur JIB ECS.

Mae cynnwys y cwrs yn cynnwys:
Cwmpas, gwrthrych ac egwyddorion sylfaenol
• Diffiniadau
• Asesiad o nodweddion cyffredinol
• Amddiffyn rhag diogelwch
• Dewis a chodi offer
• Arolygu a phrofi
• Gosodiadau neu leoliadau arbennig
• Atodiadau

Os ydych chi dros 19 oed ac yn byw yng Nghymru ar hyn o bryd fe allech chi fod yn gymwys ar gyfer cwrs AM DDIM o dan gyllid Cyfrifon Dysgu Personol (PLA) Llywodraeth Cymru. Gallwn drafod cyllid gyda chi ar ôl ymchwilio.