Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs City & Guilds 2382-22 – Rhifyn 18 hwn yn hanfodol i unrhyw un sy’n gweithio neu sy’n ymwneud â gosodiadau trydanol, yn enwedig y rhai sy’n gweithio yn y marchnadoedd domestig a masnachol.
Mae’r cwrs yn ddelfrydol ar gyfer rheolwyr contract, dylunwyr, peirianwyr trydanol a gosodwyr, ymgynghorwyr, syrfewyr a chrefftau adeiladu cysylltiedig eraill. Bydd y cwrs yn sicrhau eich bod yn gwybod popeth sydd angen i chi ei wybod am y safonau cyfredol ac yn gweithio yn unol â’r rhifyn diweddaraf o’r rheoliadau gwifrau.
Mae’r cwrs hwn yn dilyn y maes llafur a osodwyd gan City & Guilds ac yn sicrhau bod gan ddysgwyr y wybodaeth a’r ddealltwriaeth sydd eu hangen i gwblhau arholiad City & Guilds sy’n cael ei sefyll ar ddiwrnod olaf y cwrs. Bydd cwblhau’r arholiad yn llwyddiannus yn arwain at ddyfarnu Tystysgrif City & Guilds a gydnabyddir yn rhyngwladol yn Rheoliadau Gwifro’r 18fed Argraffiad.
Byddwch yn derbyn hyfforddiant ac asesiad gan ddarlithoedd o’r safon uchaf mewn cyfleusterau rhagorol â chyfarpar da yn Ne Cymru a Phowys. Mae lleoliad y ganolfan hyfforddi yn ne Cymru oddi ar yr M4, gyda mynediad rhagorol i ymgeiswyr sy’n teithio o ardaloedd Caerdydd, Casnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr, Abertawe, Castell-nedd a Merthyr Tudful.