Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs dwys byr hwn yn rhoi cyflwyniad sylfaenol
i’r sgiliau a’r technegau sy’n gysylltiedig â chrefft
bricio.

Cyflwynir y cwrs gan ddefnyddio ymarferol
mynd mewn gweithdai eang o dan gyfarwyddyd
staff gosod brics cymwys a phrofiadol.

Mae’r cwrs hwn yn darparu ffordd ragorol a chyfleus
i ddechreuwr ddatblygu sgiliau a chynigion gosod brics
y cyfle i symud ymlaen i hyfforddiant pellach a
cymwysterau.

Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu’r pynciau a ganlyn:
– Cymysgu morterau â llaw a pheiriant
– Technegau gosod briciau
– Uno a phwyntio
– Waliau hanner brics