Crynodeb o’r cwrs

Cynnwys y Cwrs:
• Trosolwg
• Storio
• Cydweithio
• Rhannu
• Offer (sylfaenol)
Gwneud y Defnydd Gorau o Ddyfeisiadau Symudol
mynediad
sefydlu
addasu eu dyfais symudol.