Crynodeb o’r cwrs

Bydd y Cyflwyniad i Raglenni Lefel UG / Lefel 3 yn rhedeg rhwng Medi a Mehefin ac wedi’i gynllunio i’ch paratoi ar gyfer astudio Lefel UG neu gyrsiau Lefel 3. Mae’n gwrs academaidd a fydd yn eich galluogi i adeiladu ar eich proffil TGAU os nad ydych wedi cwrdd â’r gofynion mynediad sy’n ofynnol ar gyfer rhaglenni UG / Lefel 3 ar hyn o bryd neu os oes angen i chi wella ar rai o’ch proffil TGAU.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr Academi Chweched Dosbarth (SFA).