Cyflwyniad i Raglenni Safon UG/Lefel 3 (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Bydd y cwrs hwn yn para o fis Medi tan fis Mehefin ac fe’i cynlluniwyd i’ch ymbaratoi ar gyfer eich astudiaethau Safon UG neu gyrsiau Lefel 3 yng Ngrwp Colegau NPTC o fis Medi 2018. Mae’r cwrs hwn yn un academaidd a fydd eich galluogi i adeiladu ar eich proffeil TGAU os nad ydych wedi cwrdd â’r gofynion mynediad priodol ar gyfer rhaglenni UG/Lefel 3 neu eisiau gwella’ch proffil TGAU i raddau.

  • Gofynion Mynediad

    O leiaf 1 Gradd C a 3 Gradd D TGAU gan gynnwys Mathemateg a Saesneg neu wybodaeth ddiweddar o weithio gyda’r disgyblaethau hyn.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd