Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy’n gweithio neu sy’n dymuno gweithio yn y diwydiant cyfrifiadura. Mae cyfrifiaduron yn hanfodol i lawer o ddiwydiannau a byddwch yn datblygu sgiliau mewn sawl maes. Mae modiwlau’n cynnwys: Sgiliau Busnes ar gyfer e-Fasnach, Systemau Cyfrifiadurol, Cyflogadwyedd a Datblygiad Proffesiynol, Dylunio Gwefannau, Dadansoddi a Dylunio Systemau a Chysyniadau Dylunio Cronfeydd Data