Crynodeb o’r cwrs

Nod y cymhwyster hwn yw datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sy’n ofynnol ar gyfer dysgwyr sydd eisoes yn gweithio, neu sydd eisiau gweithio, ym maes stiwardio, digwyddiadau gwylwyr, diogelwch a gwirfoddoli.

Bydd y dysgwyr yn ymdrin â:
– Helpu i reoli gwrthdaro
– Cyfrannu at waith y tîm
– Paratowch ar gyfer digwyddiadau gwylwyr