Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn TG (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn TG wedi’i gynllunio i ddarparu cymwysterau hynod arbenigol sy’n gysylltiedig â gwaith yn y sector cyfrifiadura a TG. Ei nod yw darparu’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i baratoi ar gyfer cyflogaeth. Gall y cwrs hwn ddarparu cyfleoedd datblygu gyrfa a llwybr clir i gamu ymlaen i addysg uwch a rhaglenni gradd a datblygiad proffesiynol yn yr un meysydd astudio. Mae blwyddyn gyntaf y cwrs yn cwmpasu Cyfrifiadura a TG. Yn yr ail flwyddyn, mae gan y myfyriwr ddewis – arbenigo naill ai ym maes Cyfrifiadura a TG, Dylunio Gemau a Graffeg neu Ddatblygu’r We a Chymhwysiadau.

  • Gofynion Mynediad

    Gofynion Mynediad Bagloriaeth Cymru a 5 TGAU Gradd A-C gan gynnwys Mathemateg a Saesneg neu Ddiploma Lefel 2 mewn Cyfrifiadura a/neu TG – o leaif Teilyngdod.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Cyfle i gamu ymlaen i gymwysterau Addysg Uwch neu gyflogaeth mewn amrywiaeth o sefydliadau busnes a TGCh. Mae llawer o Fyfyrwyr yn camu ymlaen at lawer o gyrsiau sy'n gysylltiedig â chyfrifiaduron. Sylwer: os ydych yn ystyried addysgu fel gyrfa yna mae prifysgolion yn ei gwneud yn ofynnol bod â TGAU â Gradd B neu uwch ar gyfer Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth ac ar gyfer cyrsiau Cyfrifiadureg mae rhai prifysgolion yn gofyn am isafswm o Radd B mewn Mathemateg TGAU. Cyfleoedd Gyrfa Posibl: Cyfarwyddwr, Rhaglennydd a Datblygwr TG, Datblygwr Cronfeydd Data, Rheolwr TG, Rheolwr Prosiectau, Cymorth Technegol, Ymgynghorydd TG, Datblygwr y Rhyngrwyd a Gwefannau, Dylunydd Gemau, Datblygwr Gemau, Desg Gymorth, Peiriannydd Meddalwedd, Strategaeth a Chynllunio, Dylunio a Datblygu Systemau, Pensaer Cyfrifiadurol, Profwr, Dadansoddwr, Rheoli Rhwydweithiau, Gweithrediadau TG, Gwerthu a Marchnata.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Afan

Coleg Castell-nedd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd