Diploma Estynedig Cenedlaethol Lefel 3 mewn TG (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Cenedlaethol Estynedig Lefel 3 mewn TG yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio i ddarparu cymwysterau arbenigol iawn, cysylltiedig â gwaith yn y sector cyfrifiadura a thechnoleg gwybodaeth. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Cyfrifiadura a Thechnoleg Gwybodaeth (CIT).

Ei nod yw rhoi’r wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnoch i baratoi ar gyfer cyflogaeth. Mae cymwysterau Diploma L3 BTEC yn darparu cyfleoedd datblygu gyrfa a llwybr dilyniant clir i raglenni addysg uwch, gradd a datblygiad proffesiynol yn yr un meysydd astudio neu feysydd cysylltiedig cysylltiedig.

Mae blwyddyn gyntaf y cwrs yn ymdrin â TG Cyfrifiadura. Yn yr ail flwyddyn, mae gan y myfyriwr yr opsiwn o arbenigo mewn naill ai, Cyfrifiadura a TG, Gemau a Dylunio Graffig neu Ddatblygu Gwe ac Apiau.

 • Gofynion Mynediad

  Gofynion Mynediad Bagloriaeth Cymru a 5 TGAU Gradd A-C gan gynnwys Mathemateg a Saesneg neu Ddiploma Lefel 2 mewn Cyfrifiadura a/neu TG – o leaif Teilyngdod.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Addysg Uwch neu gyflogaeth ddiogel mewn ystod o sefydliadau busnes a TGCh. Mae llawer o Fyfyrwyr yn mynd ar lawer o gyrsiau sy'n gysylltiedig â chyfrifiaduron.

  Sylwch, os ydych chi'n ystyried addysgu fel gyrfa, yna mae prifysgolion angen TGAU Gradd B neu uwch ar gyfer Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth ac ar gyfer cyrsiau Cyfrifiadureg mae rhai prifysgolion yn gofyn am o leiaf Gradd B mewn TGAU Mathemateg.

  Cyfleoedd Gyrfa Posibl: Cyfarwyddwr TG, Rhaglennydd a Datblygwr, Datblygwr Cronfa Ddata, Rheolwr TG, Rheolwr Prosiect, Cymorth Technegol, Ymgynghorydd TG, Datblygwr Rhyngrwyd a Gwe, Dylunydd Gêm, Datblygwr Gemau, Desg Gymorth, Peiriannydd Meddalwedd, Strategaeth a Chynllunio, Dylunio a Datblygu Systemau. , Pensaer Cyfrifiaduron, Profwr, Dadansoddwr, Rheoli Rhwydwaith, Gweithrediadau TG, Gwerthu a Marchnata.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Castell-nedd

Coleg Afan

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd