Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus a Bagloriaeth Cymru yn chwilio am arweinwyr brwdfrydig, addysgedig a ysgogol. Cwblhau’r UPS Diploma Credyd 90 yn y flwyddyn gyntaf a mynd ymlaen i astudio’r Diploma Estynedig yn yr 2il flwyddyn.

Bydd y cwrs hwn yn caniatáu ichi brofi pob agwedd ar opsiynau dilyniant gwasanaeth cyhoeddus ac yna eich helpu i benderfynu pa sefydliad rydych chi am wneud cais amdano ar ôl cwblhau’r Diploma Estynedig yn llwyddiannus, gallwch barhau â’ch astudiaethau ar y cwrs HNC / D Gwasanaethau Cyhoeddus, hefyd wedi’i leoli yn Llandarcy. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (SPS).