Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus gyda Bagloriaeth Cymru yn chwilio am arweinwyr brwdfrydig ac addysgiedig. Gan gwblhau’r Diploma 90 Credyd mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yn y flwyddyn gyntaf a mynd ymlaen i astudio’r Diploma Estynedig yn yr ail flwyddyn, bydd y cwrs hwn yn eich galluogi i brofi pob agwedd ar fywyd yn y gwasanaethau cyhoeddus ac yn eich helpu i benderfynu i ba sefydliad rydych chi am wneud cais. Wrth gwblhau’ch Diploma Estynedig yn llwyddiannus, gallwch barhau gyda’ch astudiaethau drwy ddilyn y cwrs HNC/D mewn Gwasanaethau Cyhoeddus yn Llandarcy.

  • Gofynion Mynediad

    Cymwysterau TGAU pwnc penodol yn unol â gofynion a/neu gymhwyster Lefel 2 mewn Chwaraeon neu Wasanaethau Cyhoeddus.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn hefyd yn eich galluogi i ymuno â’r Diwydiant, Gwasanaethau Cyhoeddus a meysydd eraill sy’n gysylltiedig â chwaraeon. Gallwch hefyd gofrestru am HND mewn Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai yn Llandarcy a’r Drenewydd.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Academi Chwaraeon Llandarcy

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd