Diploma Estynedig Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus gyda Bagloriaeth Cymru (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Estynedig BTEC Lefel 3 mewn Gwasanaethau Cyhoeddus a Bagloriaeth Cymru yn chwilio am arweinwyr brwdfrydig, addysgedig a ysgogol. Cwblhau’r UPS Diploma Credyd 90 yn y flwyddyn gyntaf a mynd ymlaen i astudio’r Diploma Estynedig yn yr 2il flwyddyn.

Bydd y cwrs hwn yn caniatáu ichi brofi pob agwedd ar opsiynau dilyniant gwasanaeth cyhoeddus ac yna eich helpu i benderfynu pa sefydliad rydych chi am wneud cais amdano ar ôl cwblhau’r Diploma Estynedig yn llwyddiannus, gallwch barhau â’ch astudiaethau ar y cwrs HNC / D Gwasanaethau Cyhoeddus, hefyd wedi’i leoli yn Llandarcy. Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Chwaraeon a Gwasanaethau Cyhoeddus (SPS).

 • Gofynion Mynediad

  Cymwysterau TGAU pwnc penodol yn unol â gofynion a/neu gymhwyster Lefel 2 mewn Chwaraeon neu Wasanaethau Cyhoeddus.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Bydd y cymhwyster hwn yn caniatáu mynediad i'r Addysg Uwch neu yrfa mewn Gwasanaethau Cyhoeddus a meysydd cysylltiedig â chwaraeon; er enghraifft, yr Heddlu, Ambiwlans, y Gwasanaeth Tân, y Llynges Frenhinol, y Fyddin a'r RAF.

  Mae dilyniant yn bosibl i'r Gwasanaethau Cyhoeddus mewn Lifrai HND a gynigir yn Academi Chwaraeon Llandarcy a Choleg y Drenewydd.

  Mae myfyrwyr blaenorol wedi symud ymlaen i astudio graddau mewn Gwaith Ieuenctid a Chymunedol, Plismona Troseddol, Gwyddorau Heddlu, Addysg Antur Awyr Agored, Datblygu Chwaraeon, a Hyfforddi Chwaraeon.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd costau ychwanegol yn gysylltiedig â chwrs.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Y Drenewydd

Academi Chwaraeon Llandarcy

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd