Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Garddwriaethol Ymarferol (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn wedi’i gynllunio ar gyfer y rheiny nad oes ganddynt brofiad blaenorol yn y diwydiant garddwriaethol. Mae’r cwrs yn cyfuno gwaith dosbarth â gwaith ymarferol trwy ystyried amrywiaeth eang o’r sgiliau sy’n angenrheidiol wrth weithio yn y diwydiant garddwriaethol.

  • Gofynion Mynediad

    Dim gofynion mynediad ffurfiol (cyfweliad). Croesawir ceisiadau gan fyfyrwyr aeddfed.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Dyma’r cwrs delfrydol i gamu ymlaen i un o’r llu o lwybrau gyrfaol ym maes garddwriaeth. Fel arall, gallai fod yn garreg gam i astudiaethau pellach.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Castell-nedd

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd