Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 2 VTCT mewn Trin Gwallt Menywod yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa fel triniwr gwallt yn y diwydiant trin gwallt a therapïau cymhwysol.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn cofrestru. Rhaid bod y dysgwyr wedi cyflawni'r Diploma Lefel 1 mewn Trin Gwallt, ynghyd â 2 radd DGAU gradd D neu'n uwch.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall y cymhwyster hwn arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth mewn salon fel steilydd iau neu i weithio fel siop trin gwallt annibynnol.

  Bydd y cymhwyster hwn yn caniatáu i ddysgwyr barhau â'u hastudiaethau i Ddiploma Lefel 3 mewn Trin Gwallt a / neu gyrsiau sgiliau uwch.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y cwrs yn ymdrin â sgiliau torri, steilio a gosod sylfaenol, lliwio, siampwio a chyflyru, ymgynghori â chleientiaid (gan gynnwys cydnabod afiechydon ac anhwylderau gwallt a chroen y pen), iechyd a diogelwch salon sylfaenol, sgiliau hanfodol a manwerthu.

 • Asesiad

  Mae'r dulliau asesu yn cynnwys arsylwi gwaith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynu llafar a phrofion ysgrifenedig diwedd uned. Bydd gofyn i ddysgwyr ddod â chleientiaid i ddosbarthiadau masnachol i gael asesiadau.

  Yn ogystal, bydd ganddynt waith cartref i'w gwblhau sy'n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau llyfrau gwaith ac ymarfer sgiliau.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd gofyn i ddysgwyr brynu gwisg a cit.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Y Drenewydd

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd