Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt Menywod (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon yn ymdrin â sgiliau torri, steilio a gosod sylfaenol, lliwio, siampwio a chyflyru, ymgynghori â chleientiaid (gan gynnwys adnabod clefydau ac anhwylderau’r gwallt a chroen y pen), iechyd a diogelwch sylfaenol mewn salonau, sgiliau hanfodol ac adwerthu. Mae dulliau asesu’n cynnwys arsylwi ar waith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynau ar lafar a phrofion ysgrifenedig ar ddiwedd unedau. Bydd angen i ddysgwyr ddod â chleientiaid ar gyfer asesiadau. Hefyd, byddant yn cael gwaith cartref i’w gwblhau sy’n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau gweithlyfrau ac ymarfer sgiliau.

  • Gofynion Mynediad

    Cyfweliad cyn cofrestru. Mae'n rhaid bod dysgwyr wedi ennill y Diploma Lefel 1 mewn Trin Gwallt, a 2 TGAU â graddau D neu uwch.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i barhau â'u hastudiaethau trwy gamu ymlaen at Ddiploma Lefel 3 mewn Trin Gwallt a/neu gyrsiau sgiliau uwch.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Coleg Afan

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd