Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 2 VTCT mewn Trin Gwallt Menywod yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa fel triniwr gwallt yn y diwydiant trin gwallt a therapïau cymhwysol.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).