Diploma VRQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae Diploma Lefel 3 VTCT VRQ mewn Trin Gwallt yn gwrs Addysg Bellach Amser Llawn sydd wedi’i gynllunio ar gyfer myfyrwyr sydd â diddordeb mewn gyrfa fel triniwr gwallt yn y diwydiant trin gwallt a therapïau cymhwysol.

Mae hwn wedi’i leoli yn yr adran Trin Gwallt a Therapïau Cymhwysol (HAT).

 • Gofynion Mynediad

  Cyfweliad cyn cofrestru. Rhaid i ddysgwyr fod yn 18 oed neu'n hyn ac wedi cyflawni'r Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Gall y cymhwyster hwn arwain yn uniongyrchol at gyflogaeth yn y diwydiant trin gwallt at uwch steilydd, rheolwr salon neu i weithio fel siop trin gwallt annibynnol.

  Bydd y cymhwyster hwn yn caniatáu i ddysgwyr barhau â'u hastudiaethau i gyrsiau Trin Gwallt NVQ Lefel 4 a / neu gyrsiau sgiliau uwch eraill.

 • Modiwlau’r cwrs

  Mae Diploma Lefel 3 VTCT mewn Trin Gwallt Menywod yn gymhwyster a ddyluniwyd yn benodol i ddatblygu eich sgiliau ymarferol i lefel uwch trwy amrywiaeth o dechnegau yn yr unedau canlynol; y grefft greadigol o dorri gwallt menywod, sgil artistig
  Lliwio, deheurwydd dychmygus steilio a gwisgo gwallt, a sut i ddarparu cefnogaeth ymgynghori effeithiol i gydweithwyr.

  Er mwyn datblygu eich sgiliau ymhellach, byddwch hefyd yn cael cyfle i arddangos y sgil greadigol o ddylunio trin gwallt, trin gwallt priodasol a'r uned cywiro lliw technegol.

 • Asesiad

  Mae'r dulliau asesu yn cynnwys arsylwi gwaith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynu llafar a phrofion ysgrifenedig diwedd uned. Bydd gofyn i ddysgwyr ddod â chleientiaid i ddosbarthiadau masnachol i gael asesiadau.

  Yn ogystal, bydd ganddynt waith cartref i'w gwblhau sy'n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau llyfrau gwaith ac ymarfer sgiliau.

 • Costau Ychwanegol

  Bydd gofyn i ddysgwyr brynu cit a gwisg.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Afan

Coleg Y Drenewydd

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd