Diploma VRQ Lefel 3 mewn Trin Gwallt (Amser Llawn)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r rhaglen hon yn cynnwys sgiliau torri a steilio gwallt uwch, gwallt priodasol, lliwio gwallt, iechyd a diogelwch uwch mewn salonau, ymgynghori â chleientiaid, adwerthu, sgiliau TG a chyfathrebu. Fel rhan o’r rhaglen hon, bydd yn ofynnol i ddysgwyr fynychu lleoliad gwaith mewn sefydliad allanol am o leiaf 1 diwrnod yr wythnos a sesiwn fasnachol gyfnos yn y Coleg. Mae dulliau asesu’n cynnwys arsylwi ar waith ymarferol, aseiniadau ysgrifenedig, cwestiynu llafar a phrofion diwedd uned. Bydd dysgwyr yn cael gwaith cartref i’w gwblhau, sy’n cynnwys llunio portffolio o dystiolaeth, cwblhau gweithlyfrau ac ymarfer sgiliau.

  • Gofynion Mynediad

    Cyfweliad cyn cofrestru. Mae'n rhaid bod dysgwyr yn 18 oed neu drosodd a bod wedi ennill y Diploma Lefel 2 mewn Trin Gwallt.

  • Rhagolygon Gyrfa

    Bydd y cymhwyster hwn yn galluogi dysgwyr i barhau â'u hastudiaethau gan gamu ymlaen at Lefel 4 NVQ mewn Trin Gwallt a/neu gyrsiau sgiliau uwch eraill.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Coleg Afan

Coleg Bannau Brycheiniog

Hyd y cwrs

1Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd