Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn un o’r cymwysterau Gwobr a Thystysgrif mewn Hyfforddiant, Asesu, Sicrwydd Ansawdd (TAQA) (6317). Mae hwn ar gyfer unigolion cyflogedig sy’n edrych i gael mynediad i rolau mewn asesu. Mae dau gam i’r cwrs hwn, a’r cyntaf yw gweithdai, sy’n cynnwys cyflwyniad i’r wobr, gofynion yr asesiad a holl gynnwys y cwrs a restrir isod. Mae’r ail gam yn digwydd yn y gweithle lle mae’r unigolyn yn cael ei asesu trwy gynllunio a chynnal asesiadau a chwblhau cofnodion asesu gyda mentor. Bydd gan unigolion fynediad at asesydd A1 neu fentor a rhaid i benderfyniadau asesu gael eu cydlofnodi naill ai gan yr asesydd neu’r mentor.