Crynodeb o’r cwrs

Mae Farnis Ewinedd Gel yn gwrs harddwch byr rhan- amser a fydd yn eich galluogi i ddod yn gymwysedig wrth baratoi a chymhwyso Farnis Ewinedd Gel drwy ddefnyddio golau UV i greu gorffeniad proffesiynol sy’n para am gyfnod hir.

Gall y dysgwyr ddefnyddio cyfarpar UV y Coleg; Fodd bynnag, i berffeithio’r sgil fe gynghorir bod dysgwyr yn prynu’r offer argymelledig.

Asesiad ymarferol mewnol yn unig.