Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer ymgeiswyr sydd eisiau gweithio fel Plastrwr yn y diwydiant adeiladu