Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer ymgeiswyr sydd eisiau gweithio fel Saer Coed / Saer Mainc / Codwr Fframiau Pren yn y diwydiant adeiladu