Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn ar gyfer ymgeiswyr sydd eisiau gweithio fel Saer Coed/asiennwr/Codwr ffrâm bren yn y diwydiant adeiladu.