Crynodeb o’r cwrs

Gofal, Chwarae, Dysgu a Datblygu Plant Lefel 3; Mae cymhwyster Ymarfer a Theori yn cyfuno gwybodaeth ddamcaniaethol mewn gofal plant, dysgu chwarae a datblygu gyda’r sgiliau ymarferol sydd eu hangen i weithio o fewn y sector ac fe’i cyflwynir yn rhan amser dros ddwy flynedd.