Crynodeb o’r cwrs

Mae gweithdy rysáit merlod rholio Lee Stafford yn caniatáu i steilwyr greu arddull gyfoes ddadleoledig sy’n llawn dull ac sy’n sylfaen ar gyfer 100 o wahanol edrychiadau gwallt. Mae’r cwrs yn rhedeg fel gweithdy tair awr.