Crynodeb o’r cwrs

Mae cynnwys a strwythur y cymhwyster wedi’i ddatblygu i roi’r sgiliau a’r wybodaeth gynhwysfawr sydd eu hangen ar ddysgwyr i gyflawni’r swydd, y gallu i drefnu gwaith a nodi ac atal problemau i arferion a phrosesau peirianneg. Bydd cyflawni NVQs yn annog gweithiwr i werthfawrogi ei gyfraniad i’r gweithle, a bydd yn datblygu ei sgiliau a’i botensial. Mae’n cynnwys gwybodaeth, dealltwriaeth a sgiliau sylfaenol sy’n berthnasol i amrywiaeth eang o yrfaoedd a llwybrau astudio yn y diwydiant peirianneg ac yn cymryd agwedd ymarferol tuag at hyfforddiant peirianneg sylfaenol.