Crynodeb o’r cwrs

Mae Gwobr Lefel 3 City and Guilds mewn Addysg a Hyfforddiant yn gyflwyniad i addysgu a fydd yn rhoi cipolwg ar rolau, cyfrifoldebau a pherthnasoedd mewn addysg a hyfforddiant. Bydd yn eich galluogi i gynllunio a darparu sesiwn addysgu gynhwysol a rhoi mewnwelediad i sut i asesu a rhoi adborth adeiladol.

Oriau Dysgu dan Arweiniad = 48awr (24 wythnos x 2 awr) neu (16 wythnos x 3 awr)

Cysylltwch â: business@nptcgroup.ac.uk i gael mwy o wybodaeth