Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn galluogi ymgeiswyr i ddangos yn ddamcaniaethol ac yn ymarferol wybodaeth fanwl am dechnoleg foltedd uchel trydan / hybrid a gweithdrefnau atgyweirio.