Crynodeb o’r cwrs

Bydd y rhaglen hon yn gweddu i fyfyrwyr sy’n dymuno datblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am yr amgylchedd busnes modern. Mae modiwlau’n cynnwys: Datblygiad Academaidd a Phroffesiynol, Entrepreneuriaeth a Dechrau Busnes, Gwaith ac Ymddygiad Sefydliadol, Economeg, Y Gyfraith a Rheoleiddio, Sylfeini mewn Marchnata a Rheoli Gwybodaeth Ariannol.