Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo Lefel 2 hwn yn darparu dealltwriaeth o hylendid bwyd a gofynion diogelwch hanfodol i unrhyw un sy’n trin, yn paratoi neu’n gweini bwyd. Mae’r cwrs hwn yn canolbwyntio ar bwysigrwydd hylendid bwyd, peryglon diogelwch bwyd cysylltiedig ac arfer hylendid da.

Mae’r cwrs hwn wedi’i anelu at bob unigolyn sy’n trin, paratoi, coginio a gweini bwyd neu’r rhai sy’n gweithio yn y diwydiant gwasanaeth bwyd yn broffesiynol neu fel gwirfoddolwr.