Lefel 2 Peirianneg Amaeth (Llawn Amser)

Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Peirianneg Amaethyddol Lefel 2 yn gwrs amser llawn a gyflwynir dros dri diwrnod yr wythnos am ddwy flynedd. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai a hoffai weithio ym maes Peiriannau Amaethyddol. Bydd unigolion sydd â diddordeb mewn cynnal sgiliau atgyweirio ac atgyweirio peiriannau amaethyddol yn mwynhau’r cwrs hwn.

 • Gofynion Mynediad

  Nid oes angen unrhyw gymwysterau mynediad ffurfiol, fodd bynnag, byddai Gradd C mewn TGAU Saesneg, Mathemateg neu bwnc Technoleg yn fantais yn ogystal â rhywfaint o brofiad o ddefnyddio TGCh.

 • Rhagolygon Gyrfa

  Ar ôl cwblhau'r cwrs yn llwyddiannus, cyflawnir y Diploma Lefel 2 mewn Peirianneg Gwasanaeth Tir-seiliedig 0075 a Thystysgrifau Grwp Colegau NPTC.

  Gall myfyrwyr symud ymlaen i Ddiploma Lefel 3 mewn Peirianneg Amaethyddol, gofal Tiroedd, neu Beirianneg Planhigion (0059), neu ddilyn llwybrau mewn contractio amaethyddol neu'r diwydiant ffermio amaethyddol.

 • Modiwlau’r cwrs

  Bydd y rhaglen yn cyflwyno ystod gynhwysfawr o setiau sgiliau trwy dasgau ymarferol, arddangosiadau, dosbarthiadau meistr technegol, a sesiynau theori. Bydd asesiadau'n parhau trwy gydol y cwrs. Cynhyrchir tystiolaeth yn ystod sesiynau gweithdy coleg a dyrennir amseroedd aseinio. Ymhlith yr unedau mae:

  • Iechyd a Diogelwch
  • Offer ac Offer
  Mecaneg Sylfaenol
  • Gosod Mainc
  • Weldio a Ffabrigo
  • Gwasanaethu a Chynnal a Chadw
  • Oeri ac iro
  • Systemau Llywio

  Yn ogystal â'r Diploma Peirianneg Tir 2 Lefel 2 cewch gymorth i ddatblygu eich Sgiliau mewn Cyfathrebu, Cymhwyso Rhif a Llythrennedd Digidol. Byddwch hefyd yn dilyn cwrs gyrru tractor sylfaenol a byddwch yn cael cyfle i gwblhau Tystysgrifau Cymhwysedd NPTC mewn rhai o'r canlynol:

  • ATV
  • Triniwr Telesgopig
  • Llif llif

  Deunydd angenrheidiol:
  Bydd angen dillad gweithio llonydd ac addas arnoch i gynnwys oferôls ac esgidiau toecap dur.

 • Asesiad

  Bydd dysgwyr yn cael eu hasesu trwy gydol y cwrs gan gyfres o asesiadau ac aseiniadau ymarferol ac ysgrifenedig.

Dull Astudio

Amser Llawn

Lleoliad

Coleg Y Drenewydd

Hyd y cwrs

2Y

Ffioedd

Polisi Ffioedd