Crynodeb o’r cwrs

Mae’r cwrs Peirianneg Amaethyddol Lefel 2 yn gwrs amser llawn a gyflwynir dros dri diwrnod yr wythnos am ddwy flynedd. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer y rhai a hoffai weithio ym maes Peiriannau Amaethyddol. Bydd unigolion sydd â diddordeb mewn cynnal sgiliau atgyweirio ac atgyweirio peiriannau amaethyddol yn mwynhau’r cwrs hwn.